API (AanspreekPunt Integriteit)

In de commissie Grensoverschrijdend Gedrag binnen het Vlaams Parlement is beslist om grensoverschrijdend (ook seksueel) gedrag in de sportsector aan te pakken.
Zie hieronder onze ‘verklaring’ over de term ‘grensoverschrijdend gedrag’.

Als club proberen we alles te doen wat haalbaar is om de lichamelijke, psychische en seksuele integriteit van al onze sporters te beschermen. We zijn dat aan al onze leden verplicht.

Dus hebben we een gedragscode opgesteld en hebben we gezocht naar een AansPreekpersoon Integriteit (API) waarbij ‘iedereen’ terecht kan.

Ruim omvattend: ‘alle deelnemers, leden, ouders, clubbestuurders, commissieleden, trainers, begeleiders, ouders en alle andere jeugdsportmedewerkers’, kunnen bij de API terecht in geval van grensoverschrijdend gedrag.

Bij een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag, vragen wij aan ‘iedereen’ om meteen onze API te contacteren.

Frederick Rigo werd aangeduid als de API van Pluimke Klop en stelt zich hieronder graag voor:

Hoi,

ik ben Frederick, beter bekend als Fred, jullie API en reeds meer dan 20 jaar lid van Pluimke Klop. Na jaren recreatief spelen, waagde ik mij enkele jaren geleden aan competitie. Op mijn parcours binnen de club gaf ik ook jeugdtraining en ben ik sinds 2022 ook terug lid van het bestuur, waarin ik mij ook graag engageer in alle clubactiviteiten. Ik ben graag het luisterende oor voor iedereen die zich in een ongemakkelijke situatie bevindt in relatie met leden of de club en een bruggenmaker tussen verschillende personen en spelersniveaus binnen onze club. Twijfel niet om mij te contacteren. Bij deze een foto om mij gemakkelijker te herkennen.

Frederick is bereikbaar op gsm nummer 0476.24.52.20. Bij deze API kan ‘iedereen’ terecht met een vraag, bezorgdheid of melding. Uiteraard wordt dit steeds vertrouwelijk behandeld.

Ongewenst (seksueel) gedrag, pesten, fysiek geweld, kortom dingen die niet door de beugel kunnen. Ontevredenheid over een trainer, ouders, bestuursleden, andere leden, enz. kunnen in iedere sportclub voorkomen. Elk ongenoegen, geschil of probleem kan veelal opgelost worden door een goede dialoog zonder verdere stappen te ondernemen.

Daarom stelde onze club een API aan, zodat leden, ouders… eventuele misvattingen kunnen vertellen aan deze neutrale persoon.

De API heeft een luisterend oor en kan via een gesprek op een objectieve manier de problemen detecteren en oplijsten om deze bespreekbaar te maken tussen beide partijen. Zo kan er tot een oplossing gekomen worden waar iedereen beter van wordt.

De API gaat absoluut vertrouwelijk om met ieders verhaal.

Alleen met toestemming van de persoon zal de API hierover met derden spreken.