Sportel

Aanbod
Inschrijvingen
Trainingen
Ontmoetingen

Laagdrempelig, leuk en levenslang’ sporten is het moto van onze sportelafdeling voor 50-plussers.

Doorheen het jaar nemen we deel aan sportelontmoetingen (=link) en bieden we de
mogelijkheid aan een reeks trainingen (=link) deel te nemen.

Categorie Speelmoment Lidgeld
Sportelaars ma 17u-19u 45EUR
Alle speelmomenten gaan door in sporthal De Kronkel, Huldenberg
Vragen? Mail naar info@pluimkeklop.be of spreek Greta Pintelon aan tijdens het speelmoment.

Is het de eerste keer dat je badminton speelt en ben je nog niet zeker of badminton wel
jouw sport is? Je mag steeds een 3-tal keer proberen voor je je definitief inschrijft.
Ben je overtuigd dat badminton jouw sport is, dan staan hier alle gegevens om je lid te
maken!

Categorie Speelmoment Lidgeld
Sportel ma 17u-19u 45 EUR
Alle speelmomenten gaan door in sporthal De Kronkel, Huldenberg

1. Vul online dit inschrijvingsformulier in.
2. Stort het juiste bedrag op rekeningnummer 979-6185251-51 (BIC: ARSPBE22, IBAN:
BE75 9796 1852 5151) van Pluimke Klop met vermelding van naam en voornaam.
3. Kom elke week badmintonnen!
In de kostprijs zit de huur van de zaal, een verzekering en lidmaatschap bij de Vlaamse
Badmintonliga.
Ben je al lid?
1. Vul online dit inschrijvingsformulier in.
2. Stort het juiste bedrag op de rekening BE (BIC: ) met mededeling "seizoen '18-'19 en
je naam en voornaam".
3. Kom elke week badmintonnen!

#wistjedatje
Misschien kan ook jij genieten van tegemoetkomingen bij je ziekenfonds?
Check zeker de website van jouw ziekenfonds!
Ingevulde formulieren mogen bezorgd worden aan Charlotte, Laura of Alain.

Ieder jaar vragen we de 5 gratis trainingslessen aan bij Badminton Vlaanderen.

Daarmee hebben beginners de kans om de basis van badminton aan te leren. Deze lessen worden
door onze eigen trainers Ewoud en Charlotte gegeven.
De trainingen zijn gratis en gaan door op woensdagavond van 20u30 tot 21u30 en staan open voor
recreanten en sportelaars.
We starten met een reeks die bedoeld is voor beginners. Na de eerste vijf lessen kunnen
gevorderden meedoen om hun techniek en tactiek op te frissen of bij te stellen. Voor de data van de
lessenreeks Klik hier Linknaar kalender
Kom op tijd, zodat je ook reeds wat opgewarmd bent. Na de les rest er nog een halfuur vrij spel,
zodat je het geleerde dadelijk in praktijk kan brengen.
Op deze trainingsdagen worden een aantal veldjes, zoals gewoonlijk de 3 achterste, vanaf 20u25
vrijgehouden om de training op te geven.

Wil je ook meedoen kan je je inschrijven met het online formulier tot en met 30 september 2019. In
het commentaarvak kan je aangeven wat je graag wil bijleren.

Enkele keren per jaar vinden er ontmoetingen plaats met sportelaars van badmintonclubs uit
de streek.
Hieronder vind je een kalender: